Tower ให้น้ำหวานมด

Tower ให้น้ำหวานมด

สินค้าหมดแล้ว

฿100.00

ที่ให้น้ำหวานหรือน้ำทิ้งไว้สำหรับมดรังใหญ่

ไม่สามารถใช้น้ำผึ้งผสมน้ำใส่ลงไปได้ เนื่องจากพอเวลาผ่านไป 2-3 วัน น้ำผึ้งและน้ำจะแยกตัวออกจากกันทำให้น้ำผึ้งไหลออกลงมาจากรู

-ขนาดใหญ่เกินกว่าจะใส่ในกล่อง Starterkit พร้อมหลอดทดลอง 18×180 และ หลอดทดลองพร้อมกล่อง outworld ขนาดเล็ก

-ควรหาอะไรมาวางรอง tower เอาไว้ป้องกันในกรณีที่น้ำหวานอาจจะไหลลงมาหลังจากทิ้งไว้หลายวัน ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้

-สามารถใช้ได้กับน้ำแดงเฮบลูบอยผสมกับน้ำเปล่า

-สามารถใช้ได้กับน้ำเปล่า

-สามารถใช้ได้กับน้ำหวานที่ผสมมาเรียบร้อยเป็นน้ำเดียวกันแล้ว

สินค้าที่ได้รับประกอบไปด้วย

-หลอดแก้ว

-ฐานรองทำมาจาก 3D  print

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า