ชุด Starter Kit กล่องเล็กมดตะลานดำล้วน

฿900.00

ชุด Starter Kit มดตะลานดำล้วน

สิ่งที่ผู้ซื้อจะได้รับ 

1.มดตะลานดำล้วน นางพญามด พร้อมมดงานจำนวนหนึ่ง

2.กล่องเลี้ยงมดขนาดใหญ่พร้อมหลอดทดลอง 18×180 มม

3.ชุดอุปกรณ์การเลี้ยงมด

- +