แมงมุมกระโดดแกว่งขาคู่หน้าไปมาเพื่อแสร้งทำเป็นว่าตัวเองนั้นเป็นมด!!

แมงมุมกระโดดแกว่งขาคู่หน้าไปมาเพื่อแสร้งทำเป็นว่าตัวเองนั้นเป็นมด!!

Myrmarachne or Ant-mimicking spiders

แมงมุมกระโดดบางสายพันธุ์นั้นมีรูปร่างลักษณะที่คล้ายคลึงกับมด โดยมันมีขายาว และ มีรูปร่าง 3 ส่วนเหมือนมด (ส่วนหัว ส่วนอก ส่วนท้อง) นอกจากนั้นมันยังยกขาคู่หน้าขึ้นไปบนฟ้าบ่อยๆเพื่อเลียนแบบหนวดของมดอีกด้วย (แมงมุมมี 8 ขา)

แมงมุมกระโดดที่เลียนแบบมดนั้นมีมากกว่า 300 สายพันธุ์ การเลียนแบบท่าทางของมดและการเว้นระยะห่างระหว่างตัวมันกับมด ทำให้มดนั้นไม่สนใจใส่ใจมัน มันจึงสามารถอยู่ท่ามกลางเหล่าฝูงมดได้

แมงมุมยกขาคู่หน้าขึ้น เพื่อเลียนแบบหนวดของมด และ เลียนแบบท่าทางการเดินซิกแซก ในแบบที่มดเดินตามเส้นทางต่างๆ เพื่อที่จะปกป้องตัวเองจากการถูกกินโดยแมลง ต่อ แตน นก หรือ แมงมุมชนิดอื่นๆ โดยบางชนิดเลียนแบบมด เพื่อจะเป็นผู้ล่ามดเองด้วย

มดเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการป้องกันตัวอย่างน่าทึ่ง เพราะมดนั้นทั้งกัด ต่อย และ มดบางสายพันธุ์สามารถปล่อยกรดมดเพื่อป้องกันตัวได้และมดส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างจะดุร้าย รวมถึงสามารถเรียกเพื่อนมดงานมาช่วยได้อีกด้วย ในธรรมชาติสัตว์นักล่าจึงเลือกที่จะไม่โจมตีมดเนื่องจากมดนั้นดุร้ายและไม่อร่อย ทำให้แมงมุมที่ทำท่าทางเลียนแบบมดนั้นจะมีอัตตราการถูกโจมตีจากนักล่าต่ำ

โดยมีการทดลองจับแมงมุมชนิดหนึ่ง ที่กินแมงมุมกระโดดเป็นอาหาร มาทำการทดลอง โดยให้แมงมุมมองไปที่หน้าจอโทรศัพท์ ในโทรศัพท์มีภาพ video การเดินของแมงมุมปกติ และ แมงมุมที่มีท่าทางการแสดงออกเลียนแบบมด จากการทดลองพบว่า แมงมุมมีอัตตราการโจมตีแมงมุมที่มีท่าเดินปกติเหมือนแมงมุมทั่วไป มากกว่าแมงมุมที่แสดงออกเลียนแบบมดถึง 3 เท่า!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า