รายชื่อบัญชีมดในประเทศไทย

รายชื่อบัญชีมดในประเทศไทย

ถ้าใครอยากให้บอกชนิดมดให้ ให้เข้าไปถามในกลุ่มนะครับ โดยถ่ายรูปด้านบน และด้านข้าง แบบชัดๆลง จะมีผู้ช่วยกลุ่มอีกคนหนึ่ง คอยบอกชนิดมดต่างๆให้เป็นภาษาอังกฤษ แล้วให้เอามาเทียบกับภาษาไทยด้านล่างเอานะครับ ขอบคุณครับ

ลิ้งกลุ่ม : https://www.facebook.com/groups/2007014506254194/

credit : malaeng.com ซึ่งบนเว็ปนี้ได้ลบไปแล้ว ไปเจอมาจากกรุเก่า ปล.อาจจะมีการค้นพบเพิ่มขึ้นจากนี้มากแล้วครับ แก้ไขล่าสุด 26 เมษายน 2013

รายชื่อบัญชีมดในประเทศไทย

Cerapachyinae (used to place in Ponerinae)

1. Cerapachys dohertyi Emery,1902 มดท้องคอดหูยาว
2. Cerapachys longitarsus (Mayr, 1879) มดท้องคอดตีนยาว
3. Cerapachys sexspenus (Xu, 2000) มดท้องคอดยูนาน
4. Cerapachys sulcinodis Emery, 1889 มดท้องคอดสีนิล
Cerapachys sp
Dolichoderinae
5. Dolichoderus bacarii Emery, 1887a มดก้นห้อยท้ายแหลม
6. Dolichoderus cuspidatus Smith,1857 มดก้นห้อยอกหนาม
7. Dolichoderus semirugosus (Mayr, 1870) มดก้นห้อยยอดไม้
8. Dolichoderus sulcaticeps (Mayr, 1870) มดก้นห้อยเอวกลม
9. Dolichoderus thoracicus Smith, 1860 มดก้นห้อยธรรมดา
10. Dolichoderus tuberifer Emery, 1887a มดก้นห้อยหลังง่าม
11. Iridomyrmex anceps (Roger, 1863a) มดดำทุ่ง
12. Tapinoma melanocephalus (Fabricius, 1793) มดเหม็น
13. Technomyrmex albipes Smith, 1861 มดเอวแบนตีนขาว
14. Technomyrmex butteli Forel, 1913 มดเอวแบนเล็ก
15. Technomyrmex kraepelini Forel, 1905 มดเอวแบนโคนขาขาว
16. Technomyrmex modiglianii Emery, 1900 มดเอวแบนหัวใจ
Technomyrmex sp.1
Dorylinae (waist generally with 1 segment)
17. Dorylus laevigatus Smith,1878 เสี้ยนดินทุ่ง
18. Dorylus orientalis Westwood, 1835 เสี้ยนดินถั่ว
19. Dorylus vishnui Wheeler,1913 เสี้ยนดินป่า
20. Echinopla melanarctos Smith, 1857 มดมุมขาดำ
21. Acropyga acutiventris Roger, 1862 มดหัวละม้ายท้ายใหญ่
22. Anoplolepis gracilipes Smith, 1857 มดน้ำผึ้ง
23. Camponotus arrogans Smith, 1858 มดตะลานขอนผุกำมะถัน
24. Camponotus auriventris Emery, 1889 มดตะลานพม่า
25. Camponotus camelinus Smith,1857 มดตะลานป่าหัวดำ
26. Camponotus cylindricus (Fabricius, 1798) มดตะลานดำหัวแดง
27. Camponotus dolichoderoides Forel, 1911 มดตะลานก้นห้อย
28. Camponotus gigas Latreille,1802 มดตะลานยักษ์ปักษ์ใต้
29. Camponotus lasiselene Wang & Wu, 1994 มดตะลานยอดไม้
30. Camponotus leonadi Enery, 1889 มดตะลานขนทอง
31. Camponotus nicobarensis Mayr, 1865 มดตะลานนิโคบะ
32. Camponotus rufifemur Emery,1900 มดตะลานขาขน
33. Camponotus rufoglaucus (Jordan, 1851) มดตะลานปล้องขี้เถ้า
34. Camponotus saundersi Emery, 1889 มดตะลานแดง
35. Camponotus sericeus (Fabricius, 1798) มดตะลานเสรี
36. Camponotus singularis (F. Smith, 1858) มดตะลานป่าหัวแดง
37. Camponotus vitreus (F. Smith, 1860b) มดตะลานอกคอดดำ

38. Echinopla melanarctos Smith, 1857 มดมุมขาดำ
39. Echinopla pallipes F. Smith, 1857 มดมุมขาเหลือง
40. Euprenolepis procera (Emery, 1897) มดอกคอดตาโต
41. Myrmoteras binghamii Fiorel, 1893c มดตาโปนบิงแฮม
42. Oecophylla smaragdina Fabricius, 1775 มดแดง มดแดงส้ม
43. Paratrechina longicornis Latreille,1802 มดรำคาญขายาว
44. Paratrechina opaca (Emery, 1887a) มดรำคาญเหลือบฟ้า
ป45. Polyrhachis abdominalis Smith, 1858 มดหนามกระทิงแดง
46. Polyrhachis arcuata (Le Guillou, 1842) มดหนามหีบเรียบ
47. Polyrhachis armata (La Guillou, 1842) มดหนามกระทิงดำ
48. Polyrhachis bellicosa Smith, 1859 มดหนามเคียวเล็ก
49. Polyrhachis bicolor Smith,1858 มดหนามกระทิงไฟ
50. Polyrhachis bihamata Drury, 1773 มดหนามเคียวใหญ่
51. Polyrhachis calypso Forel, 1911c มดหนามกระทิงอกยาว
52. Polyrhachis dives Smith, 1857 มดหนามกระทิงขนทอง
53. Polyrhachis dolomeles F. Smith, 1863 มดหนามยอดไม้แดง
54. Polyrhachis flavicornis F. Smith, 1857 มดหนามยอดไม้ดำ
55. Polyrhachis furcata Smith,1858 มดหนามกระทิงเคียว
56. Polyrhachis halidayi Emery, 1889 มดหนามปล้องไผ่
57. Polyrhachis hauxwelli Bingham., 1903 มดหนามเกลี้ยงเอวส้อม
58. Polyrhachis hippomanes F. Smith, 1861 มดหนามฮิบโปเล็ก
59. Polyrhachis illaudata Walker, 1859 มดหนามหีบทองแหลม
60. Polyrhachis inermis F. Smith, 1858 มดหนามหีบเอวขวาน
61. Polyrhachis laevissima F. Smith, 1858 มดหนามเกลี้ยงขาแดง
62. Polyrhachis latona Wheeler, 1909 มดหนามไต้หวัน
63. Polyrhachis muelleri Forel,1893 มดหนามกระทิงเล็ก
64. Polyrhachis phalerata Menozzi, 1926 มดหนามฮิปโปใหญ่
65. Polyrhachis proxima Roger, 1863 มดหนามหีบทองง่าม
66. Polyrhachis rastellata Latreille, 1802 มดหนามเกลี้ยงดำ
67. Polyrhachis risoxa F. Smith, 1858 มดหนามหีบดำขน
68. Polyrhachis striata Mayr, 1862 มดหนามหีบดำขอบไร้ขน
69. Polyrhachis sumatranensis F. Smith, 1858 มดหนามหีบดำสุมาตรา
70. Polyrhachis textor F. Smith, 1857 มดหนามตรีดำ
71. Polyrhachis thrinax Roger, 1963a มดหนามตรีแดง
72. Polyrhachis tibialis Smith,1858 มดหนามกระทิงเทา
73. Polyrhachis ypsilon Emery,1887 มดหนามเคียวห่าง
74. Prenolepis jacobsoni Crawley, 1923 มดอกคอดสุมาตรา
75. Prenolepis melanogaster Emery, 1893b มดอกคอดตาลท้องดำ
76. Amblyopone reclinata Mayr, 1879 มดปากเลื่อยดำใหญ่
77. Anochetus graeffei Mayr,1870 มดลิ้นไก่ดำธรรมดา
78. Anochetus modicus Brown, 1978 มดลิ้นไก่กะโหลกเหลือง
79. Anochetus myops Emery, 1893b มดลิ้นไก่เล็ก
80. Anochetus princeps Emery, 1884 มดลิ้นไก่อานม้า
81. Anochetus rugosus (F. Smith, 1857) มดลิ้นไก่อกแหลม
Anochetus sp.1
82. Centromyrmex feae Emery,1889 มดดินหนามแดง
83. Diacamma intricatum Smith,1857 มดหนามคู่บอร์เนียว
84. Diacamma rugosum Le Guillou,1842 มดหนามคู่สีเทา มดตะนอยเอวหนาม
85. Diacamma sculpturata (F. Smith, 1859) มดหนามคู่ท้องร่อง
86. Diacamma vargens (F. Smith, 1860b) มดหนามคู่ดำ
Diacamma sp.1
87. Emeryopone buttelreepeni Forel, 1912 มดเขี้ยวเลื่อย
88. Gnamptogenys bicolor (Emery, 1889) มดค่อมอกแดง
89. Gnamptogenys binghamii Forel,1900 มดค่อมบิงแฮม
90. Gnamptogenys costata Emery,1889 มดค่อมท้องลาย
91. Gnamptogenys menadensis Mayr,1887 มดค่อมป่า
92. Harpegnathos venator Smith,1858 มดเขี้ยวโง้ง
93. Leptogenys birmana Forel, 1900c มดเล็บหวีพม่า
94. Leptogenys bornnensis Wheeler, 1919 มดเล็บหวีบอร์เนียว
95. Leptogenys chalybaea (Emery, 1887) มดเล็บหวีเขียวคราม
96. Leptogenys diminuta Smith, 1857 มดเล็บหวีอกคอด
97. Leptogenys hysterica Forel, 1900c มดเล็บหวีเอวกลม
98. Leptogenys iridescens (F. Smith, 1857) มดเล็บหวีแดงรุ้ง
99. Leptogenys kitteli (Mayr, 1870) มดเล็บหวีอกร่อง
100. Leptogenys Kraepelini Forel,1905 มดเล็บหวีลิ่มเล็ก
101. Leptogenys mutabilis Smith,1861 มดเล็บหวีหน้าเรียบ
102. Leptogenys myops (Emery, 1887b) มดเล็บหวีเหลืองเล็ก
103. Myopopone castanea (F. Smith, 1860b) มดหน้าโหนกสีสนิม
104. Odontomachus latidens Mayr, 1867 มดกระโดดชวา
105. Odontomachus monticola Emery, 1892b มดกระโดดเขาสูง
106. Odontomachus rixosus Smith,1857 มดกระโดดเหลือง
107. Odontomachus simillimus Smith,1858 มดกระโดดบ้าน
108. Odontoponera denticulata (F. Smith, 1858) มดไอ้ชื่นดำ
109. Odontoponera transversa Smith, 1857 มดไอ้ชื่นมลายู
110. Pachycondyla amblyops Emery,1887 มดปุยฝ้ายเหลืองเล็ก
111. Pachycondyla astuta F. Smith, 1858 มดปุยฝ้ายป่า
112. Pachycondyla chinensis (Emery, 1895) มดปุยฝ้ายจั่วจีน
113. Pachycondyla leeuwenhoeki Forel,1886 มดปุยฝ้ายอกร่อง
114. Pachycondyla luteipes (Mayr, 1862) มดปุยฝ้ายจุดตาสิบ
115. Pachycondyla nigrita (F. Smith, 1895) มดปุยฝ้ายจั่วใหญ่
116. Pachycondyla rubra Smith,1857 มดปุยฝ้ายสีอิฐ
117. Pachycondyla rufipes (Jerdon, 1851) มดปุยฝ้ายขาแดงตาล
118. Platythyrea parallela (F. Smith, 1859) มดหลอดหม่น
119. Platythyrea quadridenta Donisthorpe, 1941a มดหลอดสี่ง่าม
120. Platythyrea tricuspidata Emery, 1900 มดหลอดสามง่าม
121. Probolomyrmex dammermani Wheeler, 1928c มดไร้ตาชวา
Probolomyrmex sp.
122. Procerium deelemani Perrault, 1981 มดค่อมอกหนาม
Aenictinae (used to place in Dorylinae, waist with 2 segments)
123. Aenictus artipus Wilson, 1964 มดทหารสยาม
124. Aenictus binghami Forel, 1900a มดทหารบิงแฮม
125. Aenictus camposi Wheeler & Chapman,1925 มดทหารเหลือง
126. Aenictus ceylanicus (mayr, 1866a) มดทหารศรีลังกา
127. Aenictus dentatus Forel,1911 มดทหารทราย
128. Aenictus fergusoni Forel,1901 มดทหารเอกชน
129. Aenictus hottai Terayama&Yamane,1989 มดทหารมลายู
130. Aenictus javanus Mayr, 1896 มดทหารชวา
131. Aenictus laeviceps Smith,1857 มดทหารอกเรียบ
Leptanillinae
132. Leptanilla thai Baroni, 1977 มดเอวย้อยไทย
Myrmicinae (waist with 2 segments)
133. Acanthomyrmex ferox Emery,1893 มดวัวดินมลายู
Aphaenogaster sp.1
134. Calyptomyrmex emeryi Forel, 1901b มดปากส้อม
135. Cardiocondyla emeryi Forel, 1881 มดเกล็ดเรียบอีเมอรี
136. Cardiocondyla nuda (Mayr, 1866a) มดเกล็ดเรียบสีตาล
137. Cardiocondyla wroughtonii Forel, 1890 มดเกล็ดเรียบเหลือง
138. Carebara castanea F. Smith, 1858 แมงมัน แมลงมัน
139. Cataulacus granulatus Latreille, 1802 มดปล้องไผ่ธรรมดา
140. Cataulacus horridus Smith, 1857 มดปล้องไผ่ปักษ์ใต้
141. Crematogaster coriaria Mayr, 1872 มดฮี้ดำ
142. Crematogaster difformis Smith, 1857 มดฮี้โป่งดำ
143. Crematogaster inflata Smith, 1857 มดฮี้โป่งเหลือง
144. Crematogaster modiglianii Emery, 1900 มดฮี้ปักษ์ใต้
145. Crematogaster rogenhoferi Mayr, 1879 มดฮี้ทุ่ง
Crematogaster sp.1
146. Dacetinops concinnus Tayler, 1965 มดลิ่ม
147. Liomyrmex gestroi (Emery, 1887b) มดบอดฤาไน
148. Lophomyrmex bedoti Emery,1893 มดอกแหลมไพร
149. Lophomyrmex birmanus Emery, 1893b มดอกแหลมพม่า
150. Lophomyrmex lucidus Menozzi, 1930 มดอกแหลมนิล
151. Lophomyrmex striatulus Rigato, 1994 มดอกแหลมเมืองจันท์
152. Meranoplus bicolor Guérin-Méneville, 1844 มดโล่บ้าน
153. Meranoplus castaneus Smith, 1857 มดโล่เหลือง
154. Meranoplus laeviventris Emery, 1889 มดโล่เขาสูง
155. Meranoplus mucronatus Smith, 1857 มดโล่ปักษ์ใต้
156. Monomorium chinense Santschi, 1925 มดละเอียดจีน
157. Monomorium destructor (Jerdon, 1851) มดละเอียดท้องดำ
158. Monomorium floricola Jerdon,1851 มดละเอียดหัวท้ายดำ
159. Monomorium latinode Mayr, 1872 มดละเอียดเหลือง
160. Monomorium pharaonis Linnaeus,1758 มดละเอียดบ้าน
161. Monomorium sechellense Emery, 1894 มดละเอียดเซเซลล์
162. Monomorium talpa Emery,1911 มดละเอียดจุดตาเล็ก
163. Myrmica ritae Emery, 1889 มดเมืองหนาวอินทนนท์
164. Myrmicaria birmana Forel, 1902 มดหนวดเจ็ดยอดไม้
165. Myrmicaria brunnea subcarinata Smith, 1857 มดหนวดเจ็ดทุ่ง
166. Paratopula macta Bolton, 1988 มดยอดไม้
167. Pheidole aglae Forel, 1913 มดคันเอกลา
168. Pheidole annexus Eguchi,2001 มดคันบอร์เนียว
169. Pheidole aristotelis Forel,1911 มดคันใต้ร่องลึก
170. Pheidole bluntschlii Forel, 1911c มดคันสุมาตรา
171. Pheidole bugi Wheeler, 1919 มดคันบ้าน
172. Pheidole butteli Forel, 1913 มดคันบัทเทล
173. Pheidole capellinii Emery, 1887b มดคันหัวบุบ
174. Pheidole cariniceps Eguchi,2001 มดคันฐานแบน
175. Pheidole clypeocornis Eguchi, 2001 มดคันหน้านอ
176. Pheidole comata F. Smith, 1858 มดคันใหญ่หัวขน
177. Pheidole dugasi Forel, 1911d มดคันใหญ่ท้องขอบขน
178. Pheidole elisae Emery, 1900 มดคันหัวเรียบ
179. Pheidole fervens Smith, 1858 มดคันหัวกลม
180. Pheidole gatesi (Wheeler, 1927) มดคันใหญ่เขาสูง
181. Pheidole hongkongensis Wheeler, 1928a มดคันฮ่องกง
182. Pheidole hortensis Forel, 1913 มดคันหน้ายักษ์
183. Pheidole incensa Wheeler, 1928a มดคันอินเซนส์
184. Pheidole inornata Eguchi, 2001 มดคันกระโดด
185. Pheidole inscrobiculata Viehmeyer, 1916 มดคันหนวดสั้น
186. Pheidole jacobsoni Forel, 1911b มดคันจ่าชวา
187. Pheidole longipes (F. Smith, 1857) มดคันขายาว
188. Pheidole magrettii Emery, 1887b มดคันมาเกรทที
189. Pheidole noda F. Smith, 1874 มดคันอกร่อง
190. Pheidole nodifera (F. Smith, 1858) มดคันครีบขน
191. Pheidole parva Mayr, 1865 มดคันแคระ
192. Pheidole pieli Santschi, 1925 มดคันหัวแบน
193. Pheidole plagiaria Smith,1860 มดคันร่องโค้ง
194. Pheidole plnifronts Santschi, 1920 มดคันหน้าแบน
195. Pheidole protea Forel, 1912c มดคันโปรเตีย
196. Pheidole quadricuspis Emery,1900 มดคันอกหนาม
197. Pheidole rabo Forel,1913 มดคันราโบ
198. Pheidole rinae Emery, 1900 มดคันรีนา
199. Pheidole sarawakana Forel,1911 มดคันซาราวัค
200. Pheidole sauberi Forel, 1905 มดคันหัวเลี่ยน
201. Pheidole smythiesii Forel, 1902 มดคันใหญ่ท้องเรียบ
202. Pheidole spathifers Forel,1902 มดคันแผ่นห้อย
203. Pheidole taivanensis Forel, 1912a มดคันไต้หวัน
204. Pheidole tandjongensis Forel, 1913 มดคันทานโจ
205. Pheidole tjibodana Forel,1905 มดคันจิบอดาส
206. Pheidole tsailuni Wheeler, 1929 มดคันปากนกแก้ว
207. Pheidole yeensis Firek, 1902 มดคันจีน
208. Pheidole zoceana Santschi, 1925 มดคันเมืองเหนือ
Pheidole sp.1
209. Pheidologeton affinis Jerdon,1851 มดง่ามจุดตาเล็ก
210Pheidologeton diversus (Jordon, 1850) มดง่ามทุ่ง
211. Pheidologeton pygmaeus Emery,1887 มดง่ามดำ
212. Pheidologeton silenus Smith,1858 มดง่ามอกหนาม
213. Pheidologeton trechideros Zhou &Zheng, 1997 มดง่ามเมืองเหนือ
214. Pristomyrmex brevispinosus Emery, 1887 มดเต่าทองแดง
215. Pristomyrmex pungens Mayr, 1866b มดเต่าดำ
216. Pristomyrmex trachylissus Smith,1858 มดเต่าปักษ์ใต้
217. Proatta butteli Forel,1912 มดหลังหนาม
218. Recurvidris recurvispinosa (Forel, 1890) มดหนามกลับ
219. Rhoptromyrmex wroughtonii Forel,1902 มดปลวกทุ่ง
220. Solenopsis geminata Fabricius, 1804 มดคันไฟ
*Solenopsis invicta Buren, 1972 Red imported fire ant (RIFA) A new dangerous species widely distributed from S. America to Asia in 2004-2005 (China, Hong Kong Taiwan and the Philippines, not yet in Thailand) มดคันไฟชนิดใหม่ภัยร้ายที่กำลังมาใกล้ตัว พบในบราซิล เข้าอเมริกา มาถึงจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และฟิลิปปินส์ ยังไม่พบในไทย
221. Tetramorium bicarinatum Nylander,1846 มดริ้วหน้าสัน
222. Tetramorium ciliatum Bolton, 1977 มดริ้วสยาม
223. Tetramorium eleates Forel, 1913 มดริ้วท้องดำ
224. Tetramorium flavipes Emery, 1893c มดริ้วขาเหลือง
225. Tetramorium insolen (F. Smith, 1861) มดริ้วสุลาเวสี
226. Tetramorium kheperra (Bolton, 1976) มดริ้วทุ่ง
227. Tetramorium lanuginosum Mayr,1870 มดริ้วชวา
228. Tetramorium nipponense Wheeler, 1928b มดริ้วญี่ปุ่น
229. Tetramorium palaense Bolton, 1979 มดริ้วบอร์เนียว
230. Tetramorium parvispinum (Emery, 1893b) มดริ้วหยาบขนปุย
231. Tetramorium parvum Bolton, 1977 มดริ้วท้องเหลือง
232. Tetramorium simillimum (F. Smith, 1851) มดริ้วเทศ
233. Tetramorium smithi Mayr, 1879 มดริ้วสมิธ
234. Tetramorium walshi (Forel, 1890) มดริ้วเรียบขนปุย
Tetramorium sp.1
Tetramorium sp.2
Pseudomyrmecinae (waist of 2 segments)
235. Tetraponera allaborans Walker, 1859 มดตะนอยดำเล็ก
236. Tetraponera attenuata Smith,1877 มดตะนอยดำใหญ่
237. Tetraponera binghami (Forel, 1902) มดตะนอยบิงแฮม
238. Tetraponera crassiusculata (Emery, 1900) มดตะนอยหลังเกราะ
239. Tetraponera difficilis Emery,1900 มดตะนอยดำขนทอง
240. Tetraponera extenuata Wardm 2001 มดตะนอยสิงคโปร์
241. Tetraponera modesta Smith,1860 มดตะนอยเหลือง
242. Tetraponera nigra Jerdon, 1851 มดตะนอยดำอินเดีย
243. Tetraponera nitida Smith,1860 มดตะนอยท้องเรียบ
244. Tetraponera nodosa Ward, 2001 มดตะนอยซาราวัค
245. Tetraponera notabilis Ward, 2001 มดตะนอยไทย
246. Tetraponera pilosa Smith,1858 มดตะนอยขนปุย
247. Tetraponera rufonigra Jerdon, 1851 มดตะนอยอกส้ม

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า